Autamme roolien määrittelyssä, yhteistyön, projektin hallinnan ja tiimin tehokkuuden tehostamisessa. Tavoitteenamme on jokaisen täyden potentiaalin  hyödyntäminen nykyisillä, tai uusilla työvälineillä.

Ketterät menetelmät

Harvoin yksi tapa on ainoa tapa ja vielä harvemmin se soveltuu kaikille. Autamme muuttamaan ja vakiinnuttamaan työskentelytapojanne ketterimmäksi. Tutustutamme teidät termeihin product backlog, daily meeting ja weekly reviews, jotka aina esiintyvät kun puhutaan ketteristä menetelmistä.  Esittelemme omakohtaisia kokemuksia ja hyötyjä projekteissa, jotka ovat siirtyneet käyttämään ketteriä menetelmiä. Autamme ja tuemme teitä ymmärtämään uudet roolit ja vastuudet.

Ohjelmointitavat ja mentorointi

Opetamme teille koodin versiointia, mitä tarkoitetaan extreme coding -termillä ja mitä hyötyjä on koodin katselmoinnista. Voimme lisäksi auttaa teitä oman koodi versioinnin asentamisessa ja sen käytännöissä. Näiden lisäksi voimme tarjota koodimentorointia, vuosien kokemuksella.

Dokumentointi ja yhteistyö

Esittelemme miksi dokumentointi on tärkeää ja miten voitte siitä hyötyä pitkällä tähtäimellä. Dokumentaation ylläpito voi olla aluksi haastavaa, ellei työkalut ole selvinä, eikä sille ole varattu aikaa. Käymme läpi eri malleja, joilla tavalla löydätte parhaimman tavan dokumentoida. Lisäksi käymme yhteistyötyökaluja läpi, ja miten ne voivat palvella teitä dokumentaation kanssa koko hankkeen läpi, aina myynnistä ylläpitoon asti.